BAYİ PANELİNE HOŞ GELDİNİZ...

Kurumsal

Politikalarımız

KALİTE POLİTİKAMIZ

Ferra Filtre A.Ş. 20.000 m² kapalı alanda, Otomotiv, İş makinaları ve Endüstriyel araçlarda kullanılan Yağ Filtreleri, Yakıt Filtreleri, Hava Filtreleri, Hidrolik Filtreler ve Hava Kurutucu Filtrelerinin tasarımı, üretimi ve satışını yapmaktadır. Ferra Filtre A.Ş. Faaliyetleri doğrultusunda rekabet üstünlüğü sağlamak ve stratejik olarak belirlediği hedeflerine ulaşmak için çalışanlarını en üstün değer olarak görmektedir. Bu sebeple daha kaliteli ürün ve şartları oluşturmak için;
       ●Müşterilerimizin güvenini kazanmak ve memnuniyetini azami ölçüde tutmayı ve Pazar geliştirme çalışmaları ile sürekli iyileşmeyi,
       ●Şirketimiz eğitime önem vererek ve yatırımlar yaparak, personel geliştirme, ürün geliştirme, teknolojik gelişme ve tedarikçilerini geliştirme çalışmaları ile Filtre sektöründe lider ve örnek firma olmayı,
       ●Müşteri şartları ve Yasal şartlara (Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve Mevzuatlar) uygun olarak faaliyetlerini yürütmeyi,
       ●Kalite yönetim sistemi şartlarına uymayı ve sürekli olarak iyileştirmeyi,
       ●En düşük iş kazası, çevre etkisi ve maliyet ile, En yüksek kalite, üretim ve satışı gerçekleştirmeyi, taahhüt eder.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Ferra Filtre A.Ş. 20.000 m² kapalı alanda, Otomotiv, İş makinaları ve Endüstriyel araçlarda kullanılan Yağ Filtreleri, Yakıt Filtreleri, Hava Filtreleri, Hidrolik Filtreler ve Hava Kurutucu Filtrelerinin tasarımı, üretimi ve satışını yapmaktadır. Ferra Filtre A.Ş. Faaliyetleri doğrultusunda rekabet üstünlüğü sağlamak ve stratejik olarak belirlediği hedeflerine ulaşmak için çalışanlarını en üstün değer olarak görmektedir. Bu sebeple sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı oluşturmak için;
       ●İş kazaları ve meslek hastalıklarından korunmak için gereken önlemleri almayı ve sıfıra indirmek için sürekli iyileştirme faaliyetleri yapmayı,
       ●Yaralanmaların, meslek hastalıklarının önlenmesi ve tehlikeleri ortadan kaldırmak için, faaliyetleri, amacı, büyüklüğü, bağlamı ve riskleri ile bağlantılı olarak iş sağlığı ve güvenliği risklerini belirlemeyi, analiz etmeyi, tedbirleri almayı, fırsatları ve önleyici yaklaşımları geliştirmeyi,
       ●Faaliyetlerini, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi gereklerine uygun olarak sürdürmeyi, İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemini ve performansını sürekli iyileştirmek için en iyi teknolojileri kullanarak hedefler ve yönetim programları oluşturmayı, periyodik olarak gözden geçirmeyi ve sonuçları izlemeyi,
       ●Yürürlükte olan yasal şartlara (kanun, mevzuat, yönetmelik ve tebliğler) ve diğer şartnamelere uymayı,
       ●Tedarik ettiği ve malzeme ve tedarikçilerinden başlayarak sevkiyat süreci sonuna kadar İş sağlığı ve güvenliği risklerini tespit ederek gerekli tüm önleyici faaliyetleri gerçekleştirmeyi,
       ●İş Sağlığı ve güvenliği hakkında eğitimler planlayarak tüm çalışanlarında farkındalık yaratmayı,
       ●İSG çalışma ve uygulamalarını işletmenin her noktasında ulaşılabilir hale getirmeyi,
       ●Çalışanların ve çalışan temsilcilerinin danışma ve katılımı için ortam sağlamayı ve İSG kültürünün oluşturulması için gerekli çalışmaları yapmayı, taahhüt eder..

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Ferra Filtre A.Ş. 20.000 m² kapalı alanda, Otomotiv, İş makinaları ve Endüstriyel araçlarda kullanılan Yağ Filtreleri, Yakıt Filtreleri, Hava Filtreleri, Hidrolik Filtreler ve Hava Kurutucu Filtrelerinin tasarımı, üretimi ve satışını yapmaktadır. Ferra Filtre A.Ş. Faaliyetleri doğrultusunda rekabet üstünlüğü sağlamak ve stratejik olarak belirlediği hedeflerine ulaşmak için çalışanlarını en üstün değer olarak görmektedir. Bu sebeple daha temiz, sağlıklı, yaşanabilir bir dünya ve çalışma ortamı oluşturmak için;
       ●Çevre boyut ve etkilerini ölçmeyi, önlem almayı ve sürekli iyileştirmeyi,
       ●Doğal hayatın dengesini korumayı,
       ●Çevre yönetim sistemini sürekli iyileştirmeyi,
       ●Global çevre sorunu olan iklim değişikliğini önleme için faaliyetler gerçekleştirmeyi,
       ●Hava, su ve toprak kirliliğini önlemek için tedbirler almayı,
       ●Ülkemizde belirlenen yasal kanun, yönetmelik ve mevzuatlara uymayı ve takip etmeyi,
       ●Tehlikeli ve tehlikesiz atıkları yasalara uygun olarak bertaraf edilmesini,
       ●Sürdürülebilir kaynak kullanımını benimseyerek, doğal kaynak tüketimini en aza indirmeyi,
       ●Çevre yönetim sistemi içerisinde performans parametrelerini belirleyerek en iyi seviyeye ulaşmak ve yaşanılabilir bir çevre oluşturmak için en iyi seviyeye yükseltmeyi, taahhüt eder.

SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKAMIZ

İşe Alım : Şirketin etik kriterlerinin sürekliliğini sağlamak için işe alımda personelin seçiminin teknik, mesleki bilgi birikimi kadar şirket kuralları ve şirketin sosyal uygunluk şartlarına uyumunun da gerekli ve önemli kriter olarak kabul edileceğini, işe alım aşamasından başlayarak aşağıda belirtilen ayrımcılık, rüşvet ve taciz kötü muamelenin engellenmesi politikalarının geçerli olduğunu

Çalışanların Bilinçlendirilmesi : Sosyal uygunluğun temelinin bilinçli çalışanlardan geçtiğine inanarak işe alım aşamasında ve çalışma süresince belli dönemlerde çalışanların özlük hakları, şirket kuralları, çalışma şartları konularında bilgilendirilerek çalışanların bilinç düzeyinin artırılmasını

Çalışma Saatleri : Verimli çalışma Ücretler ve Ödemeler Çalışanların yaşam giderlerini karşılayabilecekleri minimum ücret olarak asgari ücreti esas alarak asgari ücret altında ücret olmamasını, fazla mesai ücretlerinin yasanın öngördüğü şekilde ilaveler yapılarak ödenmesini, ve insan haklarına duyulan saygı sebebiyle çalışma saatleri ve fazla mesai sürelerinde yürürlükteki kanun ve yönetmeliklerle uyumlu olmayı,

Ayrımcılık : Bütün çalışanların eşit haklara sahip olduğu temel alınarak işe alma, tazminat, eğitime erişim, terfi konularında ayrımcılık veya ırka, toplumsal sınıfa, dine, ulusal kökene, cinsiyete veya politik ilişkilere dayalı işe son verme veya emekliye ayırma söz konusu olamayacağını,

İletişim : Başarının sağlıklı iletişimden geçtiği inancıyla çalışanların kendi aralarında ve yöneticiler ile bağlantılarını sürekli canlı tutmaya, çalışan ve yöneticiler arasında iyi ilişkileri oluşturmaya ve bu ilişkilerin sürekliliğini sağlamaya yönelik uygulamaları yürütmeyi

Taciz ve Kötü Muamelenin Önlenmesi : Çalışma ortamının huzuru ve çalışanların mutlu olarak çalışmalarını sağlamak için sözlü, fiziksel, psikolojik taciz veya zorlama olmamasını sağlamayı,

Rüşvet ve Yolsuzluk : Yolsuzluk; faaliyet gösterdiğimiz her alanda ceza gerektiren bir suçtur. Rüşvet; doğrudan ve dolaylı olarak kişisel avantaj sağlamak, vaat etmek, yetki vermek, istemek vb. şeklinde ortaya çıkabilir. Her türden Rüşvet ve Yolsuzluk, ister doğrudan ister başka bir taraf vasıtasıyla dolaylı olarak gerçekleştirilsin, kesinlikle yasaktır.

Zorla ve Zorunlu Çalıştırma : Sözleşme ile zorunluluğa bağlanmış veya borca karşılık çalışma olamayacağını ve çalışmanın gönüllülük esasına bağlı olmasını,

Tedarikçi Yönetimi : Bütün tedarikçilerin eşit sorumlulukta oldukları inancıyla; tedarikçi firmalarının sosyal uygunluk faaliyetlerini değerlendirmeyi, sonuçları aksiyon planları ile takip etmeyi, sosyal uygunluk faaliyetlerini yönetim sistemleri ile kontrol etmeyi,

İş Sağlığı ve Güvenliği : Tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul edip, daha güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı yaratarak oluşabilec ek her türlü kaybı en aza indirmeyi öncelikli hedef olarak kabul etmeyi , Tüm çalışanların konuyla ilgili bireysel sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler düzenlemeyi, İş Sağlığ ı v e Güvenliği açısından gerekli donanımı temin etmeyi, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yerel kanun, yönetmelik ve şartlara FERRA FİLTER standartlarını ve kurallarını da dikkate alarak uymayı, tüm çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği politikasına uygun olarak çalışabilecekleri bir iletişim ortamı yaratmayı ve bu konuda yapılan çalışmalar konusunda bilinçlendirmeyi, kuru mum uzun faaliyetlerinden kaynaklanabilecek iş sağlığı ve güvenliği tehlikeleri ile ilgili riskleri belirleyip bu riskleri kabul edilebilir seviyelere çekerek kontrol altında tutmayı,

Çevre : Çevresel konularda yasal yükümlülüklerin de üzerinde bir hassasiyet bilinci ile çalışmalarımızı yönlendiririz. Çevresel Etkilerin Azal tıl masını , Enerji ve Doğal Kaynakların Korunmasını ; Ürün ve Proses tasarımlarımızda , gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerimizde önceliğimiz ve sürdürülebilir bir dünya için en ö nem li görevlerimizden birisi olarak kabul ederiz.

İhlallerin Bildirimi : Ferra Filtre çalışanları, ihlalleri iç raporlama kanalları (Şikâyet Kutuları, Disiplin Kurulu vb. ) ile bildirebilirler. Uygunsuz davranışların tespiti halinde gerekli yaptırımlar uygulanır.

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

TS EN ISO/IEC 27001:2017 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, firmamızın üretim ve hizmetlerinde; insan, alt yapı, yazılım, donanım, müşteri bilgileri, kuruluş bilgileri, üçüncü şahıslara ait bilgiler ve finansal kaynaklar içerisinde bilgi güvenliği yönetiminin sağlandığını göstermek, risk yönetimini ile güvence altına almak, bilgi güvenliği yönetimi süreç performansını ölçmek ve bilgi güvenliği ile ilgili konularda üçüncü taraflarla olan ilişkilerin düzenlenmesini sağlamaktır.

Bu doğrultuda BGYS Politikamızın amacı;

İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide firmamızın bilgi varlıklarını korumak, bilgiye erişebilirliği iş prosesleriyle gerektiği şekilde sağlamak, yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamak, yürütülen tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üç temel öğesinin sürekliliğini sağlamak:

Gizlilik: Önem taşıyan bilgilere yetkisiz erişimlerin önlenmesi,

Bütünlük: Bilginin doğruluk ve bütünlüğünün sağlandığının gösterilmesi,

Erişebilirlik: Yetkisi olanların gerektiği hallerde bilgiye ulaşılabilirliğinin gösterilmesi

Sadece elektronik ortam da tutulan verilerin değil; yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortam da bulunan tüm verilerin güvenliği ile ilgilenmek. Bilgi Güvenliği Yönetimi eğitimlerini tüm personele vererek bilinçlendirmeyi sağlamak.

Bilgi Güvenliğindeki gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm açıkların, BGYS Ekibine rapor etmek ve BGYS Koordinatörü tarafından soruşturulmasını sağlamak.

İş süreklilik planları hazırlamak, sürdürmek ve test etmek.

Bilgi Güvenliği konusunda periyodik olarak değerlendirmeler yaparak mevcut riskleri tespit etmek.

Değerlendirmeler sonucunda, aksiyon planlarını gözden geçirmek ve takibini yapmak.

Sözleşmelerden doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemek.

Bilgiye erişebilirlik ve bilgi sistemleri için iş gereksinimlerini karşılamaktır. Ürünlerimize sahip çıkmak ve satış sonrasında da müşterilerimizin yanında olmak görevimizdir.


KVKK POLİTİKALARIMIZ

KVKK GENEL AYDINLATMA METNI
KISISEL VERILERIN ISLENMESI VE KORUNMASI POLITIKASI
KISISEL VERILERIN SAKLANMASI VE IMHASI POLITIKASI
GIZLILIK POLITIKASI
KVKK BASVURU FORMU