BAYİ PANELİNE HOŞ GELDİNİZ...Kurumsal

Politikalarımız

KALİTE POLİTİKAMIZ

Ferra Filtre A.Ş. Endüstriyel ve Otomotiv alanlarında gerçekleştirmekte olduğu Hava, Yağ, Yakıt, Hidrolik ve Hepa Filtrelerinin tasarım, üretim ve satış faaliyetlerinde, Müşterilerimizin güvenini kazanmak ve memnuniyetini azami ölçüde tutmayı ve Pazar geliştirme çalışmaları ile sürekli iyileşmeyi, Şirketimiz eğitime önem vererek ve yatırımlar yaparak, personel geliştirme, ürün geliştirme, teknolojik gelişme ve tedarikçilerini geliştirme çalışmaları ile Filtre sektöründe lider ve örnek firma olmayı, Müşteri şartları ve Yasal şartlara (Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve Mevzuatlar) uygun olarak faaliyetlerini yürütmeyi, Kalite yönetim sistemi şartlarına uymayı ve sürekli olarak iyileştirmeyi, En düşük iş kazası, çevre etkisi ve maliyet ile, En yüksek kalite, üretim ve satışı gerçekleştirmeyi, taahhüt eder.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Ferra Filtre A.Ş. 20.000 m² kapalı alanda, Endüstriyel ve ve Otomotiv alanlarında Hava, Yağ, Yakıt, Hidrolik ve Hepa Filtrelerinin tasarım, üretim ve satışını yapmaktadır. Ferra Filtre A.Ş. Yönetim Ekibi, Tedarik ettiği tedarikçi ve malzemelerden başlayarak sevkiyat süreci sonuna kadar İş sağlığı ve güvenliği risklerini tespit ederek gerekli tüm önleyici faaliyetleri gerçekleştirmeyi,İş kazaları ve meslek hastalıklarından korunmak için gereken önlemleri almayı ve sıfıra indirmek için sürekli iyileştirme faaliyetleri yapmayı, Yürürlükte olan yasal şartlara (kanun, mevzuat, yönetmelik ve tebliğler) ve diğer şartnamelere uymayı, İş sağlığı ve güvenliği hedeflerini belirlemeyi ve belirli periyotlarda güncelleyerek iyileştirmeyi, İSG çalışmalarını kayıt altına alarak uygulanabilir ve sürdürülebilir halde yürütmeyi, İş sağlığı ve güvenliği hakkında eğitimler planlayarak çalışanlarına farkındalık yaratmayı, İSG çalışmalarını tüm çalışanlara duyurarak bireysel farkındalığın arttırılması ve risklerin azaltılmasını, İSG çalışma ve uygulamalarını işletmenin her noktasında ulaşılabilir hale getirmeyi, İSG yönetim sistemlerini her yıl belirli periyotlarla gözden geçirmeyi taahhüt eder.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Ferra Filtre A.Ş. 20.000 m² kapalı alanda, Endüstriyel ve Otomotiv alanlarında Hava, Yağ, Yakıt, Hidrolik ve Hepa Filtrelerinin tasarım, üretim ve satışını yapmaktadır. Ferra Filtre A.Ş. Yönetim Ekibi, işletmenin faaliyetleri sırasında, Çevre boyut ve etkilerini ölçmeyi, önlem almayı ve sürekli iyileştirmeyi, Doğal hayatın dengesini korumayı, Çevre yönetim sistemini sürekli iyileştirmeyi, Global çevre sorunu olan iklim değişikliğini önleme için faaliyetler gerçekleştirmeyi, Hava, su ve toprak kirliliğini önlemek için tedbirler almayı, Ülkemizde belirlenen yasal kanun, yönetmelik ve mevzuatlara uymayı ve takip etmeyi, Tehlikeli ve tehlikesiz atıkları yasalara uygun olarak bertaraf edilmesini, Sürdürülebilir kaynak kullanımını benimseyerek, doğal kaynak tüketimini en aza indirmeyi, Çevre yönetim sistemi içerisinde performans parametrelerini belirleyerek en iyi seviyeye ulaşmak ve yaşanılabilir bir çevre oluşturmak için en iyi seviyeye yükseltmeyi taahhüt eder.